Comissió d’Educació
You are here:

Comissió d’Educació UNESCO Lleida

QUÈ ÉS la comissió d’educació a UNESCO Lleida?

És una estructura o entitat autònoma que te interdependència amb les altres comissions de l’Associació.

Els seus objectius generals són:

 • La difusió de les bones pràctiques UNESCO en l’Àmbit Educatiu en la societat i en les escoles de la ciutat de Lleida.
 • Promoure acords i convenis amb Fundacions, Associacions I Institucions locals i de tot el país, per intercanviar I desenvolupar bones pràctiques dintre de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els seus objectius compromesos per a la UNESCO.

DEFINICIÓ I DIRECCIÓ DE LA COMISSIÓ

Per definir la nostra funció, es decideix agafar part del Resum que surt publicat a la pàgina 11-12 de L’informe d’UNESCO on explica de forma resumida tots els aspectes desenvolupats a l’informe

 1. El desenvolupament sostenible: una preocupació essencial
 2. Reafirmar una visió humanista
 3. Recontextualitzar l’educació i el coneixement com a béns comuns mundials Davant d’aquesta realitat que canvia

Es podrien destacar els valors d’aquest text:

L’aprenentatge: Hi ha un tresor amagat a dins, que recordava que l’educació va molt més enllà de «conèixer»: si no aprenem també a fer, a ser, i a viure junts, l’aprenentatge és incomplet.

«L’educació engendra seguretat. La seguretat engendra esperança. L’esperança engendra pau.»

Confuci, filòsof xinès (551-479 aC)

QUÈ PRETENEM?

 • Desenvolupar una bona pràctica de treball amb la societat i amb els centres educatius de la ciutat de Lleida.
  Establint cooperacions amb altres organismes no governamentals en matèria educativa.
 • Desenvolupant activitats a través de les institucions administratives de la ciutat i de la província, al igual que amb la Universitat de Lleida, biblioteques, etc.

La millor de les eines de treball que tenim és:

 • Utilitzar el diàleg dialogal com a eix de l’actitud de l’Associació.

Objectius de la comissió d’educació:

a) Generals

 • Donar a conèixer els valors i execucions del que ja s’està fent a UNESCO a nivell internacional dins de l’àmbit de l’Educació.
 • Aglutinar persones, organitzacions, entitats i centres educatius sensibilitzats amb els projectes locals i globals que convoca UNESCO per la educació
 • Dinamitzar iniciatives amb la ideologia i valors UNESCO
 • Proporcionar recursos per a la difusió i adquisició dels valors UNESCO
 • Oferir tallers i/o formació que ajudin en l’adquisició de les bones pràctiques

b) Actuals

Generar sinèrgies amb les Escoles Associades a la UNESCO de Lleida i amb les Institucions locals de cara a una millor activitat de conscienciació tant en l’àmbit de l’enseneyament com de l’aprenentatge.

Oferir activitats de mediació i de resolució de conflictes a la comunitat en general a l’àmbit d’Educació i a l’àmbit socio-cultural:

 • Informació
 • Investigació
 • Prevenció
 • Resolució de conflictes
 • Educació per la sostenibilitat
 • Educació per a la Pau

c) Propòsits a mig i llarg termini

 • Desenvolupar les estratègies necessàries en Educació per aconseguir implementar-les en escoles, col·legis, instituts d’acord els valors UNESCO i amb el recolçament del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Actuar com un observatori de les bones pràctiques UNESCO en l’àmbit educatiu a la ciutat de Lleida
 • Consolidar una plataforma com altaveu de les possibles firmes de col·laboració amb d’altres associacions o entitats que practiquin els valors UNESCO

En quant a la direcció que se li vol donar a la labor de la comissió és:

 • Dinamitzar o promoure activitats alineades amb els valors UNESCO
 • Proporcionar assessorament en Educació i Mediació

ESTRUCTURA INTERNA

a) Persones que actualment formen part d’aquesta comissió
Creen i impulsen com a membres fundadors de la comissió:
Milagros Marco
Biljana Markovic
Isabel Sierra
Oscar Castro

b) Responsabilitats o càrrecs
Es descriuen quatre tasques actives i es distribueixen en el següent ordre:

 1. Vocal de la comissió en la Junta i Coordinadora, encarregada de les funcions de d’enllaç entre la comissió i altres entitats de l’administració local, coordinadora d’activitats i facilitadora de tallers educatius amb valors UNESCO – Milagros Marco –
 2. Gestora de propostes exteriors i investigació de possibles actuacions, formadora i facilitadora de tallers que potenciïn els valors UNESCO – Biljana Markovic –
 3. Secretaria, participant en la redacció d’actes, recollida d’informació, de difusió i gestió d’activitats – Isabel Serra –
 4.  Participant actiu i membre fundador, actuant en la revisió dels passos i/o activitats proposades per la comissió valorant que el què es fa estigui dins els paràmetres de la direcció d’aquesta comissió- Oscar Castro

c) Com formar part?

Per participar com a col·laborador de la comissió d’educació UNESCO Lleida:

1º pas- Fer-se soci de l’associació, pagant la quota corresponent i aportant una breu explicació dels motius pels que vol pertànyer a aquesta comissió.

2º pas- Estar d’acord amb les motivació i definicions dels objectius de la mateixa i ser responsable des compromisos que consideri oportuns acordar.