Actualitat

TOTS SOM BARCELONA

Estimats amics,

En nom de l’Associació d’Amics de la UNESCO de Lleida, en nom de la Comissió de Diàleg Interreligiós i com a membres representat de l’Assemblea Municipal de les Religions de Lleida i de la Xarxa d’Entitats de Diàleg Interreligiós de Catalunya

Denunciem:

La miserable acció terrorista jihadista d’arreu del món, últimament expandida en Ouagadougou, Burkina Faso, i avui desgraciadament desenvolupada en la nostra estimada Barcelona.

La excretable acció assassina que, en nom de l’Estat Islàmic (ISIS), s’està expandint per tot el món. La difamació i la tergiversació del sentit espiritual de l’Islam. Aquest quedarà recolçat per les ments i els cors purs dels que estimen més enllà dels personalismes, de les étnies, i de la monopolització de la veritat.

Per això declarem:

Que la Pau sigui la font de la inteligència social i individual per la fortalesa de l’esperit de la humanitat.
Que la por que volen instigar els extremistes, els fonamentalistes, els racistes i qualsevol forma de brutalisme mai guanyarà la batalla.
La nostra solidaritat per tots els afectats en l’atemptat de Barcelona, directament i indirectament.
El nostre condol pels familiars de les víctimes de l’atemptat de Barcelona.

Que la llum dels vius i dels morts sigui amb la Llum.
Que la Pau regni amb la temperança en tothom.

Avui més que mai TOTS SOM BARCELONA

Òscar Castro Garcia
President de l’Associació d’Amics de la UNESCO de Lleida

Estimados amigos,

En nombre de la Asociación de Amigos de la UNESCO de Lleida, en nombre de la Comisión de Diálogo Interreligioso y como miembros representado de la Asamblea Municipal de las Religiones de Lleida y de la Red de Entidades de Diálogo Interreligioso de Cataluña

denunciamos:

La miserable acción terrorista yihadista de todo el mundo, últimamente expandida en Ouagadougou, Burkina Faso, y hoy desgraciadamente desarrollada en nuestra querida Barcelona.

La excretable acción asesina que, en nombre del Estado Islámico (ISIS), se está expandiendo por todo el mundo. La difamación y la tergiversación del sentido espiritual del Islam. Este quedará apoyado por las mentes y los corazones puros de los que aman más allá de los personalismos, de las etnias, y de la monopolización de la verdad.

Por eso declaramos:

Que la Paz sea la fuente de la inteligencia social e individual para la fortaleza del espíritu de la humanidad.
Que el miedo que quieren instigar los extremistas, los fundamentalistas, los racistas y cualquier forma de brutalismo nunca ganará la batalla.
Nuestra solidaridad para todos los afectados en el atentado de Barcelona, ​​directa e indirectamente.
Nuestro pésame por los familiares de las víctimas del atentado de Barcelona.

Que la luz de los vivos y de los muertos sea con la Luz.
Que la Paz reine con la templanza en todo el mundo.

Hoy más que nunca TOTS SOM BARCELONA

Òscar Castro Garcia
Presidente de la Asociación de Amigos de la UNESCO de Lleida

Dear friends,

On behalf of the Association of Friends of UNESCO of Lleida, on behalf of the Interreligious Dialogue Committee and as members represented by the Municipal Assembly of Religions of Lleida and the Network of Entities of Interreligious Dialogue of Catalonia

We denounce:

The miserable Jihadist terrorist action in the world, recently expanded in Ouagadougou, Burkina Faso, and today unfortunately developed in our beloved Barcelona.

The excruciating murderous action that, on behalf of the Islamic State (ISIS), is expanding all over the world. The defamation and distortion of the spiritual meaning of Islam. This will be supported by the pure minds and hearts of those who love beyond personalisms, ethnicities, and the monopolization of truth.

That’s why we declare:

May Peace be the source of social and individual intelligence for the strength of the spirit of humanity.
That the fear of wanting to instigate extremists, fundamentalists, racists and any form of brutality will never win the battle.
Our solidarity for all those affected in the Barcelona attack, directly and indirectly.
Our condolences for the relatives of the victims of the Barcelona attack.

May the light of the living and of the dead be with the Light.
May Peace reign with temperance in everybody.

Today more than ever TOTS SOM BARCELONA

Òscar Castro Garcia
President of the Association of Friends of UNESCO of Lleida

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment